POL-on - Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce

Uniwersytecki Koordynator ds. Nauki Systemu POL-on


Dr Wojciech Majkowski
Uniwersytecki Koordynator ds. Nauki Systemu POL-on
tel. 48 41 349 73 11
e-mail: wojciech.majkowski@ujk.edu.pl

Podstawy prawne


Wewnętrzne akty normatywne i prawne
Zobacz - Zarządzenie Nr 110/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zasad przygotowywania i przekazywania danych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Zobacz - Zarządzenie Nr 61/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie obowiązku sprawozdawczości publikacji naukowych w Systemie ORCID (Open Researcher and Contributor ID) na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej

Zobacz - Zarządzenie Nr 71/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 października 2018 roku w sprawie obowiązku składania przez pracowników UJK zatrudnionych na podstawie stosunku pracy oświadczeń w przedmiocie posiadania elektronicznych identyfikatorów naukowców zgodnych z międzynarodowymi standardami - ORCID (Open Researcher and Contributor ID)

Zobacz - Zarządzenie Nr 96/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie obowiązku pracowników UJK rejestracji indywidualnego konta w Systemie Polskiej Bibliografii Naukowej oraz jego powiązania z kontem Systemu ORCID i ze Zintegrowanym Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Zobacz - Zarządzenie Nr 72/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 października 2018 roku w sprawie obowiązku składania przez pracowników UJK oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie, w której prowadzą działalność naukową, w przedmiocie wyrażenia zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową oraz upoważniających podmiot do wykazania osiągnięć naukowych lub artystycznych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej

Akty normatywne i prawne

Ustawy RP

Zobacz - Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669, z późn. zm.)

Zobacz - Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.)

Zobacz - Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. 2019 poz. 534)

Rozporządzenia MNiSW

Zobacz - Rozporządzenie MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U.2019 poz. 392)

Zobacz - Rozporządzenie MNiSW z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz.U. 2019 poz. 496)


Podstawowe linki


POL-on

Baza produkcyjna

Zobacz - strona internetowa - POL-on (Baza produkcyjna)

Baza demo

Zobacz - strona internetowa - POL-on (Baza demo)

Polska Bibliografia Naukowa (PBN)

Baza produkcyjna

Zobacz - strona internetowa - POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA (PBN)